Fra 18

De følgende sidene er kun beregnet på voksne. Ved å gå inn bekrefter du at du er minst 18 år gammel.

Kategorier

Nyhetsbrev

Personvernerklæring

Med denne personvernerklæringen ønsker vi å informere deg om hvordan opplysningene dine behandles når du bruker nettstedet vårt. Personvernerklæringen informerer deg spesielt om i hvilket omfang, på hvilken måte og til hvilket formål personopplysningene dine behandles. Dine opplysninger vil bli behandlet i samsvar med gjeldende personvernforskrifter.

Når det gjelder begrepene som brukes i personvernerklæringen, henviser vi til art. 4 DSGVO.

1. Ansvarlig

Navn/Fa:MEO Vertriebs GmbH
Gatenr:Lise-Meitner-Straße 9
Postnummer, by, land:45699 Herten, Tyskland
Telefonnummer: +49 (0) 23 66 / 500 500+49 (0) 23 66 / 500 500
Faks:+49 (0) 23 66/ 500 510
E-postadresse:[email protected]

2. Personvernombud

Dominic Schrader
Lise-Meitner-Straße 9
45699 Herten
[email protected] [email protected]

3. Rettslig grunnlag for behandling

I den grad vi innhenter samtykke fra den registrerte til behandling av personopplysninger, er artikkel 6(1)(a) DSGVO det rettslige grunnlaget.

Når det gjelder behandling av personopplysninger som er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i, er artikkel 6 nr. 1 bokstav b i personvernforordningen det rettslige grunnlaget. Dette gjelder også for behandling som er nødvendig for å gjennomføre tiltak før kontraktsinngåelse.

I den grad behandling av personopplysninger er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som vi er underlagt, er artikkel 6 nr. 1 bokstav c i personvernforordningen det rettslige grunnlaget.

Hvis behandlingen av personopplysninger er nødvendig av hensyn til den registrertes eller en annen fysisk persons vitale interesser, er artikkel 6 nr. 1 bokstav d i personvernforordningen det rettslige grunnlaget.

Hvis behandlingen er nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller som ledd i offentlig myndighetsutøvelse som den behandlingsansvarlige er pålagt, er artikkel 6 nr. 1 bokstav e i personvernforordningen det rettslige grunnlaget.

Hvis behandlingen er nødvendig for å beskytte en berettiget interesse eller en tredjeparts interesser, og den registrertes interesser, grunnleggende rettigheter og friheter ikke går foran førstnevnte interesse, er artikkel 6 nr. 1 bokstav f i personvernforordningen det rettslige grunnlaget for behandlingen. Vår berettigede interesse ligger i utøvelsen av vår forretningsvirksomhet.

4. Innsamling av generelle opplysninger og informasjon

Når du går inn på nettstedet vårt, samler vi inn data og generell informasjon som nettleseren på terminalenheten din gir oss.

Vi samler inn og bruker følgende tilgangsdata/loggfiler når du bruker nettstedet vårt:

  • IP-adressen til den forespurte datamaskinen
  • Dato og klokkeslett for tilgangen
  • Navn på internettleverandøren din
  • Type tilgang
  • siden du besøker oss fra
  • forespurt fil
  • henvisende nettadresser
  • Melding om vellykket henting
  • brukte nettlesertyper
  • brukte operativsystemer

Disse opplysningene behandles for å muliggjøre bruk av nettstedet (opprettelse av forbindelse), systemsikkerhet, teknisk administrasjon av nettverksinfrastrukturen samt optimalisering av Internett-tilbudet, og dermed på grunnlag av våre legitime interesser i henhold til art. 6 para. 1 lit. f. DSGVO og for å beskytte brukerne mot uautorisert bruk. DSGVO og for å beskytte brukere og annen uautorisert bruk. Disse opplysningene blir ikke videreformidlet til tredjeparter eller utnyttet på noen annen måte. De innsamlede dataene brukes ikke, og det opprettes ingen personlig brukerprofil.

5. Behandling av personopplysninger ved kontakt med oss

Ved henvendelser til oss via kontaktskjemaet eller e-post behandles personopplysninger i henhold til art. 6 avsn. 1 lit. b) DSGVO.

Hvilke opplysninger som samles inn ved bruk av kommunikasjonskanalene, fremgår av kontaktskjemaet eller avhenger av din e-postmelding. Disse opplysningene lagres og brukes utelukkende for å svare på forespørselen din eller for å kontakte deg og den tilhørende tekniske administrasjonen.

Opplysningene dine slettes etter at forespørselen din er behandlet, hvis du ønsker det og det ikke foreligger noen juridisk forpliktelse til å oppbevare dem.

6. Nyhetsbrev

Du kan abonnere på nyhetsbrevet som tilbys på nettstedet vårt ved å oppgi e-postadressen din via den tilhørende inndatamasken.

Dermed samtykker du til å motta nyhetsbrevet.

Registreringen skjer via en såkalt double opt-in-prosedyre. Etter registreringen vil du motta en e-post der du må bekrefte registreringen. Dette gjør det mulig for oss å kontrollere at du faktisk er eieren av adressen. For å kunne bevise registreringen din i henhold til de juridiske kravene, logger vi bestillingen av nyhetsbrevet, utsendelsen av en bekreftelses-e-post og mottakelsen av svaret du har bedt om. Det samles ikke inn ytterligere opplysninger.

Nyhetsbrevet inneholder informasjon og reklame. Hvis du har samtykket til å motta nyhetsbrevet, sendes det på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav a og artikkel 7 i personvernforordningen. Opplysningene du oppgir (navn og e-postadresse) behandles utelukkende med det formål å sende nyhetsbrevet.

Tilbakekalling av samtykke

Du kan når som helst melde deg av nyhetsbrevet via en lenke i nyhetsbrevet eller ved å sende oss en tilsvarende melding, og dermed tilbakekalle samtykket ditt. Etter at du har meldt deg av, slettes e-postadressen din umiddelbart fra vår distribusjonsliste for nyhetsbrev.

7. Behandling av personopplysninger i forbindelse med avtalefestede og egne tjenester

a) Bestilling av våre produkter

Du kan bestille produktene våre som gjest eller via brukerkontoen din.

Når du bestiller et av våre produkter, samles det inn personopplysninger som IP-adresse, navn, fødselsdato, leveringsadresse, e-postadresse og betalingsopplysninger via dine registreringer eller via informasjonen i brukerkontoen din for å oppfylle våre kontraktsforpliktelser. Du kan også se nøyaktig hvilke opplysninger som samles inn ved hjelp av de respektive inndatamaskene. Opplysningene som oppgis, lagres av oss og brukes til å behandle den juridiske transaksjonen. Vi bruker opplysningene du oppgir uten ditt separate samtykke utelukkende til den nødvendige oppfyllelsen og behandlingen av tjenestene som tilbys, med det formål å oppfylle våre kontraktsforpliktelser og tjenester.

Når tjenestene er ferdig behandlet, sperres opplysningene dine for videre bruk og slettes etter utløpet av oppbevaringsperiodene i henhold til skatte- og handelslovgivningen, med mindre du uttrykkelig har samtykket til videre bruk av opplysningene dine eller det foreligger en annen juridisk begrunnelse.

b) Brukerkonto

Du kan eventuelt opprette en konto på nettstedet vårt. I forbindelse med registreringen samles det inn personopplysninger, for eksempel e-postadressen din. Andre opplysninger du oppgir i brukerkontoen din, som navn, adresse, kontaktopplysninger (e-postadresse og telefonnummer), firma, betalingsmåte og andre profilopplysninger, lagres også av oss. De lagrede opplysningene kan spores på profilen din. Du kan når som helst endre eller slette opplysningene via "Min konto".

Brukerkontoene er ikke offentlige. Opplysningene som samles inn der, brukes utelukkende til den nødvendige oppfyllelsen og behandlingen av tjenesten som tilbys. Innhentingen og behandlingen av opplysningene dine er basert på ditt samtykke i henhold til art. 6 avsn. 1 lit. a DSGVO.

Du kan når som helst slette en konto ved å logge ut eller sende oss en melding. I så fall slettes opplysningene dine med hensyn til brukerkontoen. Ytterligere lagring vil bare finne sted hvis dette er nødvendig av juridiske grunner i henhold til art. 6 para. 1 lit. c DSGVO.

8. De registrertes rettigheter

a) Rett til informasjon

I henhold til art. 15 DSGVO har du rett til å be om informasjon om personopplysningene vi behandler.

Du kan spesielt be om informasjon om hvilke opplysninger som behandles til hvilket formål og hvem de kan utleveres til.

b) Rett til retting

I henhold til art. 16 DSGVO har du rett til å korrigere uriktige eller ufullstendige opplysninger.

c) Rett til sletting og begrensning av behandling

I henhold til art. 17 i personvernforordningen kan du be om at opplysningene dine slettes på grunnlag av de grunner som er angitt der. Hvis sletting ikke er mulig, må behandlingen av personopplysningene dine begrenses i henhold til artikkel 18 i personvernforordningen.

d) Rett til dataportabilitet

I henhold til art. 20 DSGVO har du rett til å motta opplysningene dine i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format og til å overføre dem til en annen behandlingsansvarlig.

e) Rett til å klage

Art. 77 DSGVO gir deg en generell rett til å klage til den kompetente tilsynsmyndigheten.

9. Angrerett

I henhold til art. 7 (3) DSGVO kan du når som helst trekke tilbake samtykket du har gitt oss med virkning for fremtiden.

Tilbakekallingen kan gjøres ved hjelp av kontaktopplysningene ovenfor.

10. Rett til innsigelse

I henhold til art. 21 i personvernforordningen kan du når som helst motsette deg behandling av opplysninger som er innhentet på grunnlag av en berettiget interesse, forutsatt at det foreligger en grunn som angitt i art. 21 i personvernforordningen.

a) Individuell rett til innsigelse

Du har rett til når som helst å protestere mot behandling av personopplysninger om deg som utføres på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav e i DSGVO (databehandling i allmennhetens interesse) og artikkel 6 nr. 1 bokstav f i DSGVO (databehandling på grunnlag av en interesseavveining).

Hvis du protesterer, vil vi ikke lenger behandle personopplysningene dine, med mindre vi kan påvise tvingende berettigede grunner for behandlingen som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter, eller behandlingen tjener til å gjøre gjeldende, utøve eller forsvare rettskrav.

b) Rett til å protestere mot behandling av opplysninger for direkte markedsføring

I enkelte tilfeller behandler vi personopplysningene dine for å drive direkte markedsføring. Du har når som helst rett til å protestere mot behandling av personopplysninger om deg i forbindelse med slik markedsføring.

Innsigelsen kan gjøres ved hjelp av kontaktopplysningene ovenfor.

11. Bruk av informasjonskapsler

Informasjonskapsler er små datapakker som overføres mellom oss og brukeren. Dataene overføres fra serveren vår til brukerens nettleser og lagres der på sluttapparatet for senere uthenting. Informasjonskapsler forårsaker ingen skade på brukerens sluttapparat og inneholder ikke virus.

Informasjonskapslene kan overføres til en side når den åpnes, og gjør det dermed mulig å identifisere brukeren. Informasjonskapsler bidrar til å gjøre det enklere for brukerne å bruke nettsidene. Noen av informasjonskapslene vi bruker, slettes etter at nettleserøkten er avsluttet, dvs. når du lukker nettleseren. Andre informasjonskapsler forblir på terminalenheten din og gjør det mulig for oss å gjenkjenne nettleseren din ved neste besøk.

Vi bruker tre kategorier av informasjonskapsler som en del av vårt Internett-tilbud: informasjonskapsler som er avgjørende for nettstedets funksjonalitet (nødvendige informasjonskapsler), informasjonskapsler som samler inn anonymiserte data til statistikk og analyser for å forbedre tilbudet vårt og nettstedet vårt for brukerne (statistikkinformasjonskapsler) og informasjonskapsler som gjør det mulig for oss å forbedre produktforslagene på nettstedet vårt (markedsføringsinformasjonskapsler).

Vi bruker de nødvendige informasjonskapslene på grunnlag av vår berettigede interesse (art. 6 avsn. 1 lit. f) DSGVO) for å etablere den fullstendige funksjonaliteten til nettstedet vårt og for å muliggjøre mottakervennlige tjenester. De informasjonskapslene som ikke er nødvendige, settes bare hvis brukeren har gitt sitt samtykke (art. 6 avsn. 1 lit. a DSGVO). Samtykket gis via det såkalte cookie-banneret, som må klikkes aktivt på. Innstillingene kan endres når som helst. Du kan også ekskludere den generelle tilgangen til informasjonskapsler ved å endre nettleserinnstillingene tilsvarende.

a) Nødvendige informasjonskapsler

Nødvendige informasjonskapsler bidrar til at nettstedet vårt i det hele tatt kan brukes. Det lagres grunnleggende funksjoner som gjør at nettstedet fungerer som det skal. Vi bruker følgende nødvendige informasjonskapsler på nettstedet vårt:

(1) Informasjonskapselbanner

Informasjonskapselbanneret lagrer brukerens innstillinger som er valgt i informasjonskapselbanneret. Leverandøren av denne informasjonskapselen er MEO Vertriebs GmbH som driver nettstedet. Den aktuelle informasjonskapselen har en levetid på 30 dager.

(2) Informasjonskapsler for oppbygging av nettstedet

Vi bruker informasjonskapsler som gjør det mulig å sette opp nettstedet. Informasjonskapslene brukes for å kunne vise det nyeste innholdet på nettstedet. Leverandøren av denne informasjonskapselen er MEO Vertriebs GmbH som driver nettstedet. Den aktuelle informasjonskapselen har en levetid på 30 dager.

b) Informasjonskapsler for statistikk

Vi bruker også statistikk-informasjonskapsler på nettstedet vårt. Disse gir oss informasjon om brukernes atferd på nettstedet vårt og hvordan brukerne samhandler med nettstedet vårt. Vi bruker følgende statistikk-informasjonskapsler på nettstedet vårt:

(1) Google Analytics

Google Analytics er en nettanalysetjeneste som leveres av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google"). Google Analytics bruker "informasjonskapsler", som er tekstfiler som plasseres på datamaskinen din, for å hjelpe nettstedet med å analysere hvordan brukerne bruker nettstedet. Informasjonen som genereres av informasjonskapslene om din bruk av dette nettstedet, overføres vanligvis til en Google-server i USA og lagres der. Hvis IP-anonymisering er aktivert på dette nettstedet, vil imidlertid IP-adressen din bli avkortet på forhånd av Google i medlemslandene i EU eller i andre kontraherende stater i avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, slik at det ikke lenger er mulig å tilordne IP-adressen entydig. Bare i unntakstilfeller overføres den fullstendige IP-adressen til en Google-server i USA og forkortes der. På vegne av operatøren av dette nettstedet vil Google bruke denne informasjonen til å evaluere din bruk av nettstedet, utarbeide rapporter om aktiviteten på nettstedet og levere andre tjenester knyttet til nettstedets aktivitet og internettbruk til nettstedets operatør. IP-adressen som overføres av nettleseren din som en del av Google Analytics, vil ikke bli slått sammen med andre Google-data.

Informasjonskapselen settes kun med ditt samtykke, som innhentes via informasjonskapselbanneret på nettstedet vårt. Det rettslige grunnlaget er derfor art. 6 par. 1 lit. a DSGVO.

Informasjonskapslene som settes via denne tjenesten, har en varighet på 2 år.

Ytterligere informasjon om bruksvilkår og personvern finner du på www.google.com/analytics/terms/de.html eller på www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html

Det er inngått en avtale med Google i samsvar med EUs standardkontraktsklausuler for å sikre et tilstrekkelig personvernnivå ved overføring av personopplysninger til tredjeland. Ytterligere informasjon finner du her: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_de.

(2) YouTube

Vi bruker YouTube-videoer, en tjeneste som leveres av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. ("Google"), i vårt nettbaserte tilbud, som lagres på http://youtube.com og kan spilles av direkte fra nettstedet vårt. Når du besøker nettstedet, mottar YouTube informasjon om at du har besøkt den aktuelle undersiden på nettstedet vårt. I tillegg overføres tilgangsdata og loggfiler.

Dette skjer uavhengig av om YouTube tilbyr en brukerkonto som du er logget inn med, eller om det ikke finnes noen brukerkonto. Hvis du er logget inn på Google, blir dataene dine direkte knyttet til kontoen din. Hvis du ikke ønsker at dataene dine skal knyttes til Y-ouTube-profilen din, må du logge ut før du aktiverer knappen.

YouTube lagrer opplysningene dine som bruksprofiler og bruker dem til reklame, markedsundersøkelser og/eller til å tilpasse nettstedet til dine behov. Slike analyser utføres spesielt (også for brukere som ikke er logget inn) for å levere behovsbasert reklame og for å informere andre brukere av det sosiale nettverket om dine aktiviteter på nettstedet vårt. Du har rett til å motsette deg opprettelsen av slike brukerprofiler, og du må kontakte YouTube for å utøve denne retten.

Ved å klikke på avspillingsknappen til en YouTube-video som er innebygd på nettstedet vårt, samtykker du til engangs databehandling for avspilling av den aktuelle videoen. Det rettslige grunnlaget er artikkel 6 nr. 1 setning 1 bokstav a) i GDPR. I tillegg innhentes samtykke innenfor rammen av informasjonskapselbanneret for plassering av informasjonskapsler på nettstedet. Det rettslige grunnlaget er art. 6, avsn. 1, setning 1, bokstav a) i DSGVO.

Tilsvarende informasjonskapsler har en maksimal levetid på 10 år.

Det er inngått en avtale med Google i samsvar med EUs standardkontraktsklausuler for å sikre et tilstrekkelig personvernnivå ved overføring av personopplysninger til tredjeland. Ytterligere informasjon samt Googles personvernerklæring finner du på: https://policies.google.com/privacy?hl=de

For formålet med og omfanget av datainnsamlingen og leverandørens videre behandling og bruk av dataene, samt dine rettigheter i denne forbindelse og innstillingsmuligheter for å beskytte personvernet ditt, se leverandørens personvernerklæring: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

(3) Vimeo

Nettstedet vårt bruker et verktøy fra videoportalen Vimeo. Leverandøren er Vimeo Inc, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Integrering av videoer via Vimeo-leverandøren fører til anrop til leverandørens servere. Dette skyldes tekniske årsaker og kan ikke forhindres av oss.

Vimeo-serveren blir informert om hvilke av våre sider du har besøkt. Vimeo innhenter også IP-adressen din. Dette gjelder også hvis du ikke er logget inn på Vimeo eller ikke har en Vimeo-konto. Informasjonen som samles inn av Vimeo, overføres til Vimeos server i USA.

Hvis du er logget inn på Vimeo-kontoen din, gjør du det mulig for Vimeo å tilordne surfeatferden din direkte til din personlige profil. Du kan forhindre dette ved å logge ut av Vimeo-kontoen din.

Vimeo kan samle inn tilsvarende data ved hjelp av informasjonskapsler og lignende teknologier.

Informasjonskapselen settes bare med ditt samtykke, som du får via informasjonskapselbanneret på nettstedet vårt. Det rettslige grunnlaget er derfor art. 6 para. 1 lit. a DSGVO.

Informasjonskapslene som settes via denne tjenesten har en varighet på 2 år.

Det er inngått en kontrakt med Vimeo i samsvar med EUs standardkontraktsklausuler for å sikre et tilstrekkelig personvernnivå ved overføring av personopplysninger til tredjeland.

Ytterligere informasjon om håndtering av brukerdata finner du i Vimeos personvernerklæring på: https://vimeo.com/privacy.

c) Informasjonskapsler for markedsføring

Vi bruker også informasjonskapsler for markedsføring på nettstedet vårt. Disse gjør det mulig for oss å forbedre brukervennligheten på nettstedet vårt og tilby ulike funksjoner.

Vi bruker følgende markedsføringscookies på nettstedet vårt:

(1) Butikksystemet vårt

Med ditt samtykke bruker vi enkelte opplysninger fra informasjonskapslene i vårt butikksystem til markedsføringsformål. Dette gjelder særlig registrering av hvilke kategorier og artikler du har søkt på, slik at vi på grunnlag av disse opplysningene kan gi deg mer relevante artikkelforslag i butikken.

Informasjonskapslene settes kun med ditt samtykke, som du får via informasjonskapselbanneret på nettstedet vårt. Det rettslige grunnlaget er derfor art. 6 avsn. 1 lit. a DSGVO.

Informasjonskapslene som settes via denne tjenesten, har en varighet på 30 dager.

12. Merknader om bruk av Facebook, Twitter, Tumblr, Instagram, Google+ og Pinterest

Vi bruker plugins og lenker til analyse, optimalisering og økonomisk drift av tilbudene våre innenfor rammen av våre berettigede interesser i henhold til art. 6 (1) lit. f DSGVO.

På nettstedet vårt brukes såkalte plugins/lenker fra de sosiale nettverkene Facebook, Google+ og Pinterest og mikrobloggtjenestene Twitter, Instagram og tumblr. Disse tjenestene leveres av selskapene Facebook Inc, Google Ltd, Pinterest Inc, Twitter Inc, Instagram LLC. Og Tumblr Inc. tilbys ("leverandører").

a) Facebook

Facebook drives av Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). En oversikt over Facebook-pluginene og deres utseende finner du her: https://developers.facebook.com/docs/plugins.

Formålet med og omfanget av datainnsamlingen og leverandørens videre behandling og bruk av dataene, samt dine rettigheter i denne forbindelse og innstillingsmuligheter for å beskytte personvernet ditt, finner du i leverandørens personvernerklæring: http://www.facebook.com/policy.php.

b) Google+

Google+ drives av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google"). Du finner en oversikt over Googles plugins og deres utseende her: https://developers.google.com/+/web/

Når det gjelder formålet med og omfanget av datainnsamlingen og leverandørens videre behandling og bruk av dataene, samt dine rettigheter i denne forbindelse og innstillingsmuligheter for å beskytte personvernet ditt, henviser vi til leverandørens personvernerklæring: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.

c) Pinterest

Pinterest drives av Pinterest Inc, 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA. Mer informasjon om Pinterest finner du her: https://www.pinterest.de/.

For formålet med og omfanget av datainnsamlingen og leverandørens videre behandling og bruk av dataene, samt dine rettigheter i denne forbindelse og innstillingsmuligheter for å beskytte personvernet ditt, se leverandørens personvernerklæring: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

d) Twitter

Twitter drives av Twitter Inc, 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA ("Twitter"). Du finner en oversikt over Twitter-knappene og hvordan de ser ut her: https://twitter.com/about/resources/buttons.

Formålet med og omfanget av datainnsamlingen og leverandørens videre behandling og bruk av dataene, samt dine rettigheter i denne forbindelse og innstillingsmuligheter for å beskytte personvernet ditt, finner du i leverandørens personvernerklæring: https://twitter.com/privacy.

e) Instagram

Instagram drives av Instagram LLC, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA ("Instagram"). Du finner en oversikt over Instagram-knappene og hvordan de ser ut her: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges.

For formålet med og omfanget av datainnsamlingen og leverandørens videre behandling og bruk av dataene, samt dine rettigheter i denne forbindelse og innstillingsmuligheter for å beskytte personvernet ditt, se leverandørens personvernerklæring: https://help.instagram.com/155833707900388/.

f) Tumblr

Tumblr drives av Tumblr Inc, 770 Broadway, New York, NY 10003, USA. En oversikt over Tumblr-knappene og deres utseende finner du her: https://www.tumblr.com/buttons.

For formålet med og omfanget av datainnsamlingen og leverandørens videre behandling og bruk av dataene, samt dine rettigheter i denne forbindelse og innstillingsmuligheter for å beskytte personvernet ditt, se leverandørens personvernerklæring: https://www.tumblr.com/privacy/de.

Hvis du åpner en side på nettstedet vårt som inneholder en slik plugin eller klikker på en lenke, oppretter nettleseren din en direkte forbindelse til leverandørens servere. Innholdet i programtillegget eller lenken overføres direkte til nettleseren din av den aktuelle leverandøren og integreres på siden. Ved å integrere programtilleggene eller aktivere lenken mottar leverandørene informasjon om at nettleseren din har åpnet den aktuelle siden på nettstedet vårt, selv om du ikke har en profil eller ikke er logget inn for øyeblikket. Denne informasjonen (inkludert IP-adressen din) overføres av nettleseren din direkte til en server hos den aktuelle leverandøren i USA og lagres der.

Hvis du er logget inn på en av tjenestene, kan leverandørene tilordne besøket ditt på nettstedet vårt direkte til den aktuelle profilen din. Hvis du bruker plugin-modulene, overføres den tilsvarende informasjonen også direkte til en server hos leverandørene og lagres der. Informasjonen publiseres også på siden til den respektive leverandøren og vises der for kontaktene dine.

Hvis du ikke ønsker at dataene som samles inn via nettstedet vårt skal tilordnes profilen din direkte i den aktuelle tjenesten, må du logge deg ut av den aktuelle tjenesten før du besøker nettstedet vårt. Du kan også helt forhindre innlasting av plugins med tilleggsprogrammer for nettleseren din, f.eks. med skriptblokkeringen "NoScript" (http://noscript.net/).

13. Integrering av tredjeparts tjenester

På grunnlag av våre berettigede interesser i henhold til art. 6 avsn. 1 lit. f. i DSGVO bruker vi tredjeparts tjenester. DSGVO, bruker vi tjenester fra tredjeparter for å optimalisere og drive tilbudene våre på en økonomisk måte. I disse tilfellene kan tredjepartsleverandørene oppfatte IP-adressen til brukerne av tredjepartsinnholdet, eller dette er nødvendig for gjennomføringen av tilbudene til tredjepartsleverandørene. Tredjepartsleverandørene kan også evaluere informasjon om besøkstrafikken ved hjelp av såkalte pikseltagger og bruke denne informasjonen til statistiske formål eller markedsføringsformål. I tillegg kan denne informasjonen lagres i informasjonskapsler og på brukernes sluttapparater. Disse informasjonskapslene kan da inneholde teknisk informasjon om nettleseren som brukes, operativsystem, besøkstidspunkt og annen informasjon om bruken av nettstedet vårt, og kan kobles til denne informasjonen fra andre kilder.

a) Paypal

Vi tilbyr tjenesten til betalingstjenesteleverandøren Paypal på nettstedet vårt.

Dette gir deg muligheten til å betale for tilbudene våre via Paypal.

Paypal drives av PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Hvis du bruker Paypal, vil vi videresende informasjonen du oppgir under bestillingsprosessen, sammen med informasjon om bestillingen din (navn, adresse, kontonummer, bankgironummer, eventuelt kredittkortnummer, fakturabeløp, valuta og transaksjonsnummer) til selskapet for ordrebehandling. Opplysningene dine vil kun bli videreformidlet med det formål å behandle betalingen. PayPal overfører opplysningene dine til kredittopplysningsbyråer for å innhente en kredittvurdering for å vurdere ansvarsrisikoen.

Formålet med og omfanget av datainnsamlingen og leverandørens videre behandling og bruk av dataene, samt dine rettigheter i denne forbindelse og innstillingsmuligheter for å beskytte personvernet ditt, finner du i leverandørens personverninformasjon: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=de_DE.

b) Six Payment

Hvis du betaler med kredittkort, samler Six Payment inn personopplysninger, f.eks. navn på kredittkortinnehaveren, kredittkortnummer, faktureringsadresse, leveringsadresse, sikkerhetskode og kredittkortets gyldighetsperiode.

Opplysningene behandles av SIX Payment Services (Europe) S.A., Zweigniederlassung Deutschland, Franklinstraße 61-63, 60486 Frankfurt am Main.

Formålet med og omfanget av datainnsamlingen og leverandørens videre behandling og bruk av opplysningene, samt dine rettigheter i denne forbindelse og innstillingsmuligheter for å beskytte personvernet ditt, finner du i leverandørens personverninformasjon: https://www.six-payment-services.com/de/services/legal/privacy-statement.html.

c) Xtube

Vi inkluderer videoer fra Xtube på nettstedet vårt.

Xtube drives av MG Freesites II Ltd, 195-197 Old Nicosia-Limassol Road, Block 1 Dali Industrial Zone, Kypros 2540.

Formålet med og omfanget av datainnsamlingen og leverandørens videre behandling og bruk av dataene, samt dine rettigheter i denne forbindelse og innstillingsmuligheter for å beskytte personvernet ditt, finner du i leverandørens personvernerklæring: https://www.xtube.com/legal/privacy.

d) Vzaar

Vi bruker funksjonen for å legge inn Vzaar-videoer på nettstedet vårt.

Vzaar drives av Vzaar Limited, 31 - 33 Bondway, London, SW8 1SJ, England.

For formålet med og omfanget av datainnsamlingen og leverandørens videre behandling og bruk av dataene, samt dine rettigheter i denne forbindelse og innstillingsmuligheter for å beskytte personvernet ditt, se leverandørens personvernerklæring: https://vzaar.com/legal/privacy.

14. Tilstedeværelse på Facebook

Vi er til stede på det sosiale nettverket Facebook for å kommunisere med interesserte brukere og for å informere deg om selskapet vårt.

Facebook gir oss, som operatør av nettstedet, såkalt "Facebook Insights". Når du besøker nettstedet vårt, settes det informasjonskapsler som samler inn anonymiserte statistiske data. Informasjonskapslene settes av Facebook og er en ufravikelig del av brukerforholdet mellom oss og Facebook.

Behandlingen av personopplysninger er basert på vår berettigede interesse i henhold til art. 6 nr. 1 bokstav f i DSGVO. DSGVO i å kommunisere og informere interesserte brukere så effektivt som mulig. Vi har en berettiget interesse i å utforme og optimalisere tilbudet vårt på grunnlag av brukeratferd.

Når det gjelder databehandling, er Facebook og vi i fellesskap ansvarlige i henhold til art. 26 DSGVO. Facebook har hovedansvaret. Vi, som operatør av nettstedet, tar ingen avgjørelser om behandlingen av opplysningene. Informasjonsplikten i henhold til art. 13 DSGVO ligger hos Facebook.

De registrertes rettigheter kan gjøres gjeldende overfor oss eller Facebook. Vi vil imidlertid påpeke at det er mest effektivt å gjøre krav gjeldende overfor Facebook. Dette skyldes at det bare er Facebook som har tilgang til de behandlede opplysningene og som direkte kan iverksette egnede tiltak og gi informasjon.

Du finner mer informasjon om behandling av opplysninger, avtalen om felles ansvar og innsigelsesmulighetene i Facebooks personvernerklæring:

Det er inngått en avtale med Facebook i samsvar med EUs standardkontraktsklausuler for å sikre et tilstrekkelig personvernnivå ved overføring av personopplysninger til tredjeland. Ytterligere informasjon samt Googles personvernerklæring finner du på: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum

15. Tilstedeværelse på nettet i andre sosiale medier

Vi er til stede på nettet i sosiale nettverk og plattformer for å kunne kommunisere med kunder, interessenter og brukere som er aktive der, og for å kunne informere deg om våre tjenester der. Ved oppkalling av de respektive nettverkene og plattformene gjelder den respektive leverandørens vilkår og retningslinjer for databehandling. Når det gjelder en detaljert beskrivelse av den aktuelle behandlingen og mulighetene til å motsette seg dette (opt-out), henviser vi til informasjonen fra leverandørene som er lenket til nedenfor. Når det gjelder den registrertes rettigheter, gjør vi oppmerksom på at disse best kan gjøres gjeldende overfor den aktuelle leverandøren, ettersom det kun er leverandøren som har tilgang til opplysningene dine.

 

Med mindre annet er angitt i vår personvernerklæring, behandler vi brukernes opplysninger når de kommuniserer med oss på sosiale nettverk og plattformer, f.eks. skriver innlegg på våre nettsider eller sender oss meldinger.

16. Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Personopplysningene som oppgis av den registrerte, samles inn og lagres utelukkende for intern bruk av den behandlingsansvarlige og for egne formål. Innenfor vårt selskap mottar de interne kontorene eller organisasjonsenhetene dine opplysninger som trenger dem for å oppfylle våre kontraktsmessige og juridiske forpliktelser eller i forbindelse med behandling og implementering av vår legitime interesse. Den behandlingsansvarlige kan bruke underleverandører til å levere og oppfylle sine tjenester eller sørge for overføring til en eller flere databehandlere som også bruker personopplysningene utelukkende til intern bruk som kan tilskrives den behandlingsansvarlige, f.eks. i forbindelse med behandling av kontrakter; for å oppfylle juridiske krav der vi er forpliktet til å gi informasjon, rapportere eller overføre data, eller overføring av data er i allmennhetens interesse; i den grad eksterne serviceselskaper behandler data på våre vegne som databehandlere eller funksjonsoverførere (f.eks. eksterne datasentre, støtte-/funksjonsoverførere). F.eks. eksterne datasentre, support/vedlikehold av EDB/IT-applikasjoner, arkivering, datadestruksjon, innkjøp/anskaffelser, kundeadministrasjon, postbutikker, administrasjon av nettsider, revisjonstjenester, kredittinstitusjoner, trykkerier eller selskaper for avhending av data, budtjenester, logistikk); på grunnlag av vår berettigede interesse eller tredjepartens berettigede interesse (f.eks. til myndigheter, kredittbyråer, inkasso, advokater, domstoler, takstmenn, tilknyttede selskaper og tilsynsorganer).

17. Juridisk forpliktelse til å behandle og lagre opplysninger

I likhet med alle som driver virksomhet, er vi underlagt en rekke juridiske forpliktelser. Det dreier seg først og fremst om juridiske krav (f.eks. handels- og skattelovgivning), men også regulatoriske eller andre myndighetskrav der det er aktuelt. Formålene med behandlingen kan omfatte oppfyllelse av kontroll- og rapporteringsforpliktelser i henhold til skattelovgivningen samt arkivering av opplysninger av hensyn til personvern og datasikkerhet og for revisjon av skattemyndigheter og andre myndigheter. I tillegg kan det være nødvendig å utlevere personopplysninger i forbindelse med offentlige/rettslige tiltak for å samle inn bevis, straffeforfølgelse eller håndhevelse av sivilrettslige krav.

18. Datasikkerhet

For å forhindre uautorisert tilgang eller utlevering, for å sikre at opplysningene er korrekte og for å sikre autorisert bruk av opplysningene, har vi innført tekniske og organisatoriske prosedyrer i samsvar med artikkel 32 i personvernforordningen for å sikre og beskytte opplysningene vi samler inn på nettet. Vi sikrer nettstedet vårt og andre systemer mot manipulering, tap, ødeleggelse, tilgang, endring eller distribusjon av opplysningene dine av uautoriserte personer.

19. Sletting og sperring av personopplysninger

Vi sletter eller sperrer personopplysningene vi samler inn i henhold til art. 17 og 18 i personvernforordningen.

Vi lagrer og behandler personopplysninger bare så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet med lagringen. Lagring kan skje utover dette hvis dette er fastsatt av den europeiske eller nasjonale lovgiveren i EU-forskrifter, lover eller andre bestemmelser som vi er underlagt. I så fall vil opplysningene bli sperret for andre formål.

Så snart formålet med lagringen opphører eller en lagringsperiode som er foreskrevet i de nevnte bestemmelsene utløper, blir personopplysningene rutinemessig blokkert eller slettet.

20. Spørsmål og merknader

For bruk av nettstedet vårt gjelder alltid den versjonen av personvernerklæringen som er tilgjengelig på nettet på tidspunktet for besøket ditt. Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere denne personvernerklæringen på grunn av videreutvikling av nettstedet eller endrede juridiske eller offisielle krav.

Vi ber våre brukere om å informere seg jevnlig om innholdet i personvernerklæringen.

Hvis du har ytterligere spørsmål om personvern i forbindelse med nettstedet vårt, kan du kontakte oss på e-postadressen ovenfor. Vi vil da forsøke å svare på spørsmålene dine og fjerne eventuelle bekymringer.

 

Status: august 2021