Fra 18

De følgende sidene er kun beregnet på voksne. Ved å gå inn bekrefter du at du er minst 18 år gammel.

Kategorier

Nyhetsbrev

Lov om elektrisk og elektronisk utstyr

Vårt WEEE-reg.nr. er: DE 99554904

Vi gjør oppmerksom på at eiere av elektrisk og elektronisk utstyr er lovpålagt, spesielt i henhold til lov om elektrisk og elektronisk utstyr, å kaste elektrisk utstyr separat fra husholdningsavfallet.

Symbolet med den overkryssede søppeldunken på de elektriske apparatene indikerer at du ikke må kaste disse apparatene sammen med husholdningsavfallet.

Du er forpliktet til å samle inn elektrisk og elektronisk utstyr separat og levere det til et godkjent innsamlings- eller returpunkt. Du kan for eksempel kontakte lokale gjenvinningsstasjoner.


Du kan også levere inn dine gamle apparater til oss. Vi vil da sørge for korrekt avhending i henhold til lovens krav.


Du kan enten returnere det gamle apparatet til vårt salgskontor (MEO Vertriebs GmbH, Lise-Meitner-Str. 9, 45699 Herten) eller sende det tilbake til oss per post. Vi refunderer da fraktkostnadene, slik at returen av det elektriske apparatet er gratis for deg. Ta kontakt med oss for å få refundert fraktkostnadene.


Gamle apparater med en kantlengde på opptil 25 cm kan returneres til oss når som helst. Vi er bare forpliktet til å ta tilbake gamle apparater som overskrider disse målene hvis du kjøper et nytt produkt av samme type hos oss.


Vær oppmerksom på at gamle batterier og akkumulatorer som ikke er innkapslet i det gamle elektriske apparatet, må skilles fra apparatet før det leveres inn.


Vi gjør oppmerksom på at du selv er ansvarlig for å slette personopplysningene dine fra utstyret.

 

 

Batteriloven

Ettersom våre forsendelser kan inneholde batterier og oppladbare batterier, er vi i henhold til batteriloven (BattG) forpliktet til å informere deg om følgende: Batterier og oppladbare batterier må ikke kastes i husholdningsavfallet; du er lovpålagt å returnere brukte batterier og oppladbare batterier. Brukte batterier kan inneholde skadelige stoffer som kan skade miljøet eller helsen din hvis de ikke oppbevares eller kastes på riktig måte. Batterier inneholder imidlertid også viktige råstoffer som jern, sink, mangan og nikkel og kan gjenvinnes. Du kan enten levere batteriene tilbake til oss etter bruk eller returnere dem gratis i umiddelbar nærhet, f.eks. til kommunale innsamlingssteder eller til vårt utsalgssted (MEO Vertriebs GmbH, Lise-Meitner-Str. 9, 45699 Herten). Retur til utsalgsstedet er begrenset til de mengdene som er vanlige for sluttbrukere og til de brukte batteriene som vi fører eller har ført som nye batterier i vårt produktsortiment.

Symbolet med den overkryssede søppelbøtten betyr at batterier og oppladbare batterier ikke skal kastes i husholdningsavfallet. Under dette symbolet finner du også følgende symboler med følgende betydning:

Pb: Batteriet inneholder bly
Cd: Batteriet inneholder kadmium
Hg: Batteriet inneholder kvikksølv