Vanaf 18

De volgende pagina's zijn alleen bedoeld voor volwassenen. Door ENTER bevestig je dat je minstens 18 jaar oud bent.

Categorieën

Nieuwsbrief

Wet op elektrische en elektronische apparatuur

Ons WEEE reg. nr. is: DE 99554904

Wij willen erop wijzen dat eigenaars van elektrische en elektronische apparatuur wettelijk, en in het bijzonder op grond van de wet op elektrische en elektronische apparatuur, verplicht zijn elektrische apparatuur gescheiden van gemeentelijk afval te verwijderen.

Het volgende symbool van de doorgestreepte vuilnisbak op de elektrische apparaten geeft aan dat je deze apparaten niet bij het huisvuil mag gooien.

Je bent verplicht om elektrische en elektronische apparatuur gescheiden in te zamelen en af te voeren naar een erkend inzamel- of terugnamepunt. Je kunt bijvoorbeeld contact opnemen met plaatselijke kringloopcentra.


Je kunt ook je oude apparaten bij ons inleveren. Wij zorgen dan voor een correcte verwijdering volgens de wettelijke voorschriften.


Je kunt het oude apparaat bij ons verkoopkantoor (MEO Vertriebs GmbH, Lise-Meitner-Str. 9, 45699 Herten) inleveren of per post naar ons terugsturen. Wij vergoeden dan de verzendkosten, zodat de terugzending van het elektrische apparaat voor jou gratis is. Neem voor vergoeding van de verzendkosten dienovereenkomstig contact met ons op.


Oude apparaten met een randlengte tot 25 cm kunnen te allen tijde bij ons worden ingeleverd. Wij zijn alleen verplicht oude apparaten die deze afmetingen overschrijden terug te nemen als je een nieuw product van hetzelfde type bij ons koopt.


Let op: oude batterijen en accu's die niet in het oude elektrische apparaat zitten, moeten daarvan worden gescheiden voordat ze worden ingeleverd.


We willen je erop wijzen dat je zelf verantwoordelijk bent voor het verwijderen van je persoonlijke gegevens uit de apparatuur.

 

 

Batterijrecht

Omdat zich in onze zendingen batterijen en oplaadbare accu's kunnen bevinden, zijn wij op grond van de Batterijwet (BattG) verplicht je over het volgende te informeren: Batterijen en oplaadbare batterijen mogen niet bij het huisvuil; je bent wettelijk verplicht gebruikte batterijen en oplaadbare batterijen in te leveren. Gebruikte batterijen kunnen schadelijke stoffen bevatten die het milieu of je gezondheid kunnen schaden als ze niet op de juiste manier worden opgeslagen of weggegooid. Batterijen bevatten echter ook belangrijke grondstoffen als ijzer, zink, mangaan of nikkel en kunnen worden gerecycled. Je kunt de batterijen na gebruik bij ons inleveren of gratis inleveren in de directe omgeving, bijv. bij gemeentelijke inzamelpunten of bij ons verkooppunt (MEO Vertriebs GmbH, Lise-Meitner-Str. 9, 45699 Herten). De terugzending naar het verkooppunt is beperkt tot de voor eindgebruikers gebruikelijke hoeveelheden en tot de gebruikte batterijen die wij als nieuwe batterijen in ons assortiment hebben of hebben gehad.

Het bord met de doorgestreepte vuilnisbak betekent dat batterijen en oplaadbare accu's niet bij het huisvuil mogen. Onder dit symbool staan ook de volgende symbolen met de volgende betekenis:

Pb: Batterij bevat lood
Cd: Batterij bevat cadmium
Hg: Batterij bevat kwik