Från 18

Följande sidor är endast avsedda för vuxna. Genom att ENTER bekräftar du att du är minst 18 år gammal.

Kategorier

Nyhetsbrev

Lag om elektrisk och elektronisk utrustning

Vårt WEEE-reg.nr är: DE 99554904

Vi vill påpeka att ägare av elektrisk och elektronisk utrustning är skyldiga enligt lag, och i synnerhet enligt lagen om elektrisk och elektronisk utrustning, att bortskaffa elektrisk utrustning separat från kommunalt avfall.

Följande symbol med en överkryssad soptunna på elektriska apparater visar att du inte får slänga dessa apparater tillsammans med hushållsavfallet.

Du är skyldig att samla in elektrisk och elektronisk utrustning separat och lämna den till en auktoriserad insamlings- eller återvinningsstation. Du kan till exempel kontakta lokala återvinningscentraler.


Du kan också lämna in dina gamla apparater till oss. Vi kommer då att säkerställa korrekt bortskaffande i enlighet med de rättsliga kraven.


Du kan antingen lämna tillbaka den gamla apparaten till vårt försäljningskontor (MEO Vertriebs GmbH, Lise-Meitner-Str. 9, 45699 Herten) eller skicka den till oss per post. Vi kommer då att ersätta dig för fraktkostnaderna så att returen av den elektriska apparaten är kostnadsfri för dig. För ersättning av fraktkostnaderna, vänligen kontakta oss.


Gamla apparater med en kantlängd på upp till 25 cm kan returneras till oss när som helst. Vi är endast skyldiga att ta tillbaka gamla apparater som överskrider dessa mått om du köper en ny produkt av samma typ från oss.


Observera att gamla batterier och ackumulatorer som inte är inneslutna i den gamla elektriska apparaten måste separeras från den innan den lämnas in.


Vi vill påpeka att du är ansvarig för att radera dina personuppgifter från utrustningen.

 

 

Lag om batterier

Eftersom batterier och uppladdningsbara batterier kan finnas i våra försändelser är vi enligt batterilagen (BattG) skyldiga att informera dig om följande: Batterier och uppladdningsbara batterier får inte slängas i hushållsavfallet; du är enligt lag skyldig att returnera förbrukade batterier och uppladdningsbara batterier. Förbrukade batterier kan innehålla skadliga ämnen som kan skada miljön eller din hälsa om de inte lagras eller bortskaffas på rätt sätt. Men batterier innehåller också viktiga råvaror som järn, zink, mangan eller nickel och kan återvinnas. Du kan antingen återlämna batterierna till oss efter användning eller återlämna dem kostnadsfritt i omedelbar närhet, t.ex. till kommunala insamlingsplatser eller till vårt försäljningsställe (MEO Vertriebs GmbH, Lise-Meitner-Str. 9, 45699 Herten). Återlämningen till försäljningsstället är begränsad till de kvantiteter som är vanliga för slutanvändare och till de förbrukade batterier som vi har eller har haft som nya batterier i vårt produktsortiment.

Symbolen med den överkryssade soptunnan betyder att batterier och uppladdningsbara batterier inte får slängas i hushållsavfallet. Under denna symbol hittar du även följande symboler med följande betydelse:

Pb: Batteriet innehåller bly
Cd: Batteriet innehåller kadmium
Hg: Batteriet innehåller kvicksilver